تورم طی ماه های آینده قابل کنترل است

تورم طی ماه های آینده قابل کنترل است
خاندوزی گفت: اگروابستگی تولید داخل و سفره مردم به ارز را کاهش دهیم امیدواریم در ماه های آینده، شاهد کنترل بهتر سطح عمومی قیمت ها باشیم.
منبع خبر : yjc.news