تاکید ایران و هند بر تهیه نقشه راه همکاری های راهبردی

تاکید ایران و هند بر تهیه نقشه راه همکاری های راهبردی
وزرای خارجه ایران و هند بر ادامه رایزنی‌ها در سطوح مختلف برای تهیه نقشه راه همکاری‌های راهبردی دو کشور تاکید کردند.
منبع خبر : iribnews.ir