بايدن: پوتین مسبب اصلی تورم در آمریکا است

بايدن: پوتین مسبب اصلی تورم در آمریکا است
رئيس جمهور آمريکا تورم را به عنوان چالش واقعی خانواده‌های آمریکايي توصيف کرد.  
منبع خبر : iribnews.ir