اقدام انتحاری در بیرون ساختمان کنگره آمریکا

اقدام انتحاری در بیرون ساختمان کنگره آمریکا
پلیس آمریکا اعلام کرد مردی که در حال رانندگی بود، بامداد یکشنبه با مانعی نزدیک ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرد و پس از اقدام به تیراندازی، با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.
منبع خبر : iribnews.ir