مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری


مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری
مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری
www.mehrnews.com › photo › مراسم-افتتاحیه-سیزده...

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری - شهر مردم

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری - شهر مردم
مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری صبح روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه به ریاست آیت الله احمد جنتی در مجلس قدیم برگزار شد. مراسم ...

سیزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری - ریاست جمهوری

سیزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری - ریاست جمهوری
مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

سیزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم برگزار شد - مهر

سیزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم برگزار شد - مهر
www.iribnews.ir › عکس › خبری

آخرین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد - ایسنا

آخرین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد - ایسنا
مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری صبح روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه به ریاست آیت الله احمد جنتی در مجلس قدیم برگزار شد.

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری - خبر فارسی

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری - خبر فارسی
مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری
parvazpeyma.ir › عکس
منبع خبر : iribnews.ir