رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند

رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند


رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - خبرگزاری صدا و سیما

رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - خبرگزاری صدا و سیما

رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند

رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند
رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - خبرگزاری صدا و سیما

صدا و سیما - رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - صاحبخبر

صدا و سیما - رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - صاحبخبر
www.iribnews.ir › عکس › خبری

رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - خبرگزاری صدا و سیما

رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - خبرگزاری صدا و سیما
رویداد دردانه با هدف تکریم و تجلیل از ۲۰۰ دانشجوی مادر دارای فرزند در حال تحصیل با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و ...

دچار سوء تغذیه فرهنگی در حوزه فرزندآوری هستیم / رونمایی از سامانه همساز

دچار سوء تغذیه فرهنگی در حوزه فرزندآوری هستیم / رونمایی از سامانه همساز
رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند

(تصاویر) تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند

(تصاویر) تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند
opalhotel.ir › عکس

برگزاری اولین رویداد اجتماعی دردانه ویژه زوج های دانشجوی دارای فرزند

برگزاری اولین رویداد اجتماعی دردانه ویژه زوج های دانشجوی دارای فرزند
رویداد دردانه با هدف تکریم و تجلیل از 200 دانشجوی مادر دارای فرزند در حال تحصیل با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و ... (تصاویر) تکریم ...

رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - سلامت

رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - سلامت
صدا و سیما - رویداد دردانه؛تکریم دانشجویان مادر دارای فرزند - صاحبخبر

دچار سوءتغذیه فرهنگی در حوزه فرزندآوری هستیم - ایسنا

دچار سوءتغذیه فرهنگی در حوزه فرزندآوری هستیم - ایسنا
sahebkhabar.ir › news › رویداد-دردانه-تکریم-دانشجویا...
منبع خبر : iribnews.ir