تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک بامدادی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک بامدادی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و رسیدن یارانه دارو به بیماران سبب شده بود قاچاق دارو ۱۵ درصد کاهش یابد ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک
www.iribnews.ir › فیلم › پادکست

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی ...

۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی

۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

فیلم - آخرین اخبار مهم ایران و جهان

فیلم - آخرین اخبار مهم ایران و جهان
a3l.ir › فیلم

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد – تجارتنیوز

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد – تجارتنیوز
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره ...

تخصیص ۱.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو طی ۳ ماه گذشته

تخصیص ۱.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو طی ۳ ماه گذشته
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

الزامات حذف ارز 4200 تومانی؛ مبلغ یارانه جبرانی باید پویا و متناسب ...

الزامات حذف ارز 4200 تومانی؛ مبلغ یارانه جبرانی باید پویا و متناسب ...
rayananews.ir › فیلم
منبع خبر : iribnews.ir