اعزام ۹۳ تیم امدادی به ۱۳ استان متأثر از سیل و آب‌گرفتگی

اعزام ۹۳ تیم امدادی به ۱۳ استان متأثر از سیل و آب‌گرفتگی


سیل و آب گرفتگی در 13 استان/ اعزام 93 تیم امدادی به مناطق متأثر از ...

سیل و آب گرفتگی در 13 استان/ اعزام 93 تیم امدادی به مناطق متأثر از ...

سیل و آبگرفتگی در ۱۳ استان/ اعزام ۹۳ تیم امدادی به مناطق متأثر از ...

سیل و آبگرفتگی در ۱۳ استان/ اعزام ۹۳ تیم امدادی به مناطق متأثر از ...
به

سیل و آب گرفتگی در 13 استان/ اعزام 93 تیم امدادی به مناطق ... - قطره

سیل و آب گرفتگی در 13 استان/ اعزام 93 تیم امدادی به مناطق ... - قطره
گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ محمودی، رئیس سازمان

روزنامه شهروند: ادامه امدادرسانیها در میان سیلاب

روزنامه شهروند: ادامه امدادرسانیها در میان سیلاب
امداد

امدادرسانی به بیش از 300 نفر متاثر از سیل و آبگرفتگی - Dolat.ir

امدادرسانی به بیش از 300 نفر متاثر از سیل و آبگرفتگی - Dolat.ir
و نجات با اشاره

اعزام 54 تیم درمانی هلال احمر به مناطق سیل زده - خبرگزاری فارس

اعزام 54 تیم درمانی هلال احمر به مناطق سیل زده - خبرگزاری فارس
به

اعزام 42 تیم امدادی به استان های متاثر از سیل و آبگرفتگی/ امداد رسانی به

اعزام 42 تیم امدادی به استان های متاثر از سیل و آبگرفتگی/ امداد رسانی به
انجام عملیات

امدادرسانی به هزار و ۲۳۲ نفر در سیلابهای اخیر - شرق

امدادرسانی به هزار و ۲۳۲ نفر در سیلابهای اخیر - شرق
سیل و آبگرفتگی
منبع خبر : iribnews.ir